Hayatımızın olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiş teknolojinin, kültürüne uygun kullanılması çok önemlidir. Ortaokul rehber öğretmenimiz “Teknolojinin Hayatımızdaki Yeri ve Ölçülü Olmanın Önemi” içerikli sunumunu ortaokul öğrencilerimizle paylaşarak onların bu konuda daha bilinçli hale gelmelerini desteklemiştir. Öğrencilerimizin aktif katılımıyla sunumumuz keyifle tamamlanmıştır.