İnsan medeniyet tarihi sanatla başlar. O mağaraya elini çizen adını bilmediğimiz atamızın başlattığı büyük akım bugünkü medeniyetin yapı taşıdır. İnancımıza göre bir okulun görevi sanatı öğretmek değil, özümsetmek ve onu çocukların hayatının önemli bir parçası haline getirmektir. Çünkü biliyoruz ki sanattan zevk alan insan hayatına renk katan insandır. Hayatına renk katan insan dünyayı aydınlatan insandır. 

Özel Güney Gelişim Okullarında amacımız: anaokulundan itibaren öğrencilerimizde rafine bir sanat zevki oluşturmak, estetik bakış açısı yaratmak, öğrencilerimizin sanatı içselleştirmelerini sağlamaktır. Her öğrencimizin okulumuzdan  mezun olmadan önce sahneye çıkma deneyimi edinmesi, önde gelen sanat akımları ve sanatçılar ile ilgili bilgisinin bulunması, belli başlı müzik aletlerini tanıması, şehirdeki sanatsal aktiviteleri takip etme alışkanlığı edinmesi en önemli hedeflerimiz arasındadır. 

 

Anaokulu 4 yaş grubu itibariyle her öğrencinin haftalık ders programında yer alan drama, görsel sanatlar, müzik dersleri, ilkokulda da dans dersi ilavesi ile devam eder. Alanında uzman eğitmenler tarafından çocukların yaş grubu dikkate alınarak hazırlanmış programlarda çocuklarımızın tüm bu sanat dallarını deneyimlemesi, ilgisini ve yeteneğini keşfetmesi, bu derslerden edindiği farklı bakış açılarını hayatına uyarlaması bizler için büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu dersleri seçmeli vermek yerine her çocuğun içinde keşfedilmeyi bekleyen bir ışığın olduğu bilinciyle tüm öğrencilerin ders programlarında zorunlu tutmaktayız. Bunun yanı sıra bu sanat dallarında daha derine inip uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz için hafta sonu kulüp seçeneklerimiz mevcuttur. Örneğin; gitar, keman, piyano, bateri, çello gibi enstrümanları çalmayı öğrenmek isteyen ya da tiyatro, plastik sanatlar (resim, heykel, seramik) gibi alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilerimiz cumartesi günü kulüplerimizde bu imkanlardan faydalanabilmektedirler.  

Özel Güney Gelişim okullarının yıl içerisindeki sanatsal etkinlikleri oldukça yoğundur. Her yıl açılan kişisel sergiler, toplu okul sergileri, ulusal ve uluslar arası resim yarışmaları, resitaller, konserler, şiir dinletileri, yılda birkaç kere sahneye konulan nitelikli tiyatro oyunları, okul orkestrası, bando takımı, polifonik korolar şenliği,  gençlik geceleri, yetenek yarışmaları öğrencilerimizin sanatla bütünleşmesine olanak tanımayı amaçlar..

Özel Güney Gelişim Okulları fiziki yapısı tüm bu amaçlara hizmet etmeye yönelik gerekli ekipman ve materyallerle donatılmıştır. 350 izleyici kapasiteli tam donanımlı konferans salonumuzda öğrencilerimize gerçek bir sahne deneyimi yaratmayı hedeflerken, izleyicilerimize de gerçek bir seyir zevki yaşatmayı amaçlıyoruz . Bunun yanı sıra okulumuzun bahçesinde bulunan amfi tiyatromuz öğrencilerimizin  tenefüslerde bile sanatsal deneyimler yaşamalarına olanak tanımaktadır.   Drama dans odaları. müzik görsel sanatlar atölyeleri, üretmiş olduğumuz sanatsal çalışmalarla donattığımız okul binalarımız,  müzik odasındaki çok çeşitli enstrümanlar,  resim odasındaki materyaller öğrencilerimizin okul saati boyunca sanatsal etkinlikler yapmalarına olanak tanırlar.

 

Öğrencilerimizin sanat eğitiminin vazgeçilmez unsuru yaratıcılık doğrultusunda gelişmelerine zemin hazırlamaktayız. Onlara çalışma disiplini kazandırıp; ,yeni sentezlere varabilme cesareti yüklemekteyiz. Yaptırdığımız uygulamalarla öğrencilerimizin  sorumluluk duygusu gelişmiş, fikir üretebilen, paylaşan, sorunlara karşı duyarlı, çözüm önerileri geliştirebilen, yaratıcı bireyler olmasına katkı sağlamaktayız

 

Unutmayalım ki; teknolojinin hızla ilerlediği, makineleşmenin bazı sorunları da beraberinde getirdiği günümüzde çocuğa kendini farklı sanatsal yollarla ifade edebilme ortamları hazırlamak mutlu ve üretken nesillerin oluşması için de gereklidir. 

  

Son Olarak;  “Hayal gücü bilgiden önemlidir”

                        ALBERT EİNSTEİN