İlkokul bir insanın hayatına ve geleceğine şekil veren en önemli dönemlerden biridir. Doğru bir okulun bir çocukta oluşturması gereken en önemli unsurlar sevgi, saygı, huzur dolu bir atmosfer ve çocuğun kendini ait hissettiği mutlu bir ortam yaratmaktır. Bu bilinçle hareket eden Güney Gelişim İlkokulunda eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak oluşturulur.
Öğrencilerimizin akademik bilgilerinin yanında bundan sonraki eğitim hayatına yön verecek temel becerileri kazandırmak ana hedefimizdir. 
Öğrencilerimize yoğun bir İngilizce programının yanında ikinci  yabancı dil olarak Almanca eğitimi, fiziksel gelişimini destekleyecek spor, dans, sosyal ve kültürel gelişimini destekleyecek drama, satranç, akıl oyunları, görsel sanatlar, müzik, çağı yakalamasını sağlayacak yazılım dersleri verilmektedir. 
Öğrencilerimizin akademik, fiziksel ve sosyal gelişimleri kadar önemli olan ruhsal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde desteklenmesinin bilincinde olan okulumuz Rehberli ve Psikolojik Danışma Birimine özel bir önem vermektedir. Bu bağlamda bireysel rehberlik, grup rehberliği ve veli öğretmen görüşmeleri yapılmaktadır. Bu yaş grubunda çocukların gerek kendi içinde yaşadıkları gerek arkadaşları ile yaşadıkları problemlere doğru, hızlı ve etkin çözümler bulmak büyük önem taşımaktadır. 
Anaokulumuzda başlayan Montessori uygulamaları  bu sene 1. Sınıfımızda da devam etmektedir. 
Bir çocuğun sağlıklı gelişiminde ve başarısında birincil adım güçlü bir “Okul-Aile” bağını kurmak ve aynı amaç doğrultusunda okul ve aile arasında hedef birliği oluşturmaktır. 
Amacımız her öğrencimizin gelişimine uygun öğrenme fırsatları yaratmak ve öğrendiklerini günlük yaşamına yansıtmalarını sağlamaktır.
*Davranış biçimlerinden sorumluluğa, 
*Araştırma becerilerinden düşünme becerilerine, 
*Doğruluktan güvene 
kadar birçok bilgi, beceri ve tutumla donanmış olan öğrencilerimiz için en önemli hedefimiz gelecekte farklılık yaratacak ve iş yaşantılarında onlara gerekecek özelliklerin temellerini ilköğretim yaşamlarında atabilmektir.