Dans
 
Mimiklerimizle birlikte tüm vücudun, bir müzik ritmi eşliğinde estetikle birlikte çalıştırılabildiği bir gelenek, sanat, bir tedavi ve ifade şekli gibi biçok unsuru barındırabilen bir etkinliktir. Dans eğitimi her yaşta sağ ve sol beynimizi kullanma alışkanlıklarımızı geliştirir. Özellikle çocuklarımızda ritim ve hareketleri özdeşleştirme bu anlamda oldukça önemlidir. Dans, sanatsal ve kültürel bir etkinlik olmasının yanında kişiyi ruhsal ve zihinsel olarak da olumlu yönde etkilemektedir.
İlkokul öğrencilerimizin ders programlarında haftada bir saat dans dersi olup, okulumuzda her zaman mevcut bulunan alanında uzman öğretmenimiz tüm öğrencilerimizin yıl içerisindeki etkinlik, sahne çalışmalarına destek vermektedir. Ayrıca dansa özel yeteneği ve ilgisi olan çocuklarımız için cumartesi günleri kulüp seçeneğimiz mevcuttur.
Peki niçin çocuklarımız dans dersi almalıdır?
Dans çocuğumuzun;
*Özgüvenini arttırır,
*Sosyalleştirir,
*Fiziki gelişimini destekler,
*Duygusal zekasını geliştirir,
*Eğlenmesini sağlar.
Dans dersiyle birlikte çocuklarımız üzerindeki hedeflerimiz;
*Daha mutlu ve kendini daha iyi ifade eden bireyler yetiştirmek,
*Sanatla iç içe büyüyen çocuklarımızın hem okulda hem de sosyal hayatta daha başarılı olmalarını sağlamak,
*Yeteneklerini keşfeden küçük bireyleri ortaya çıkarmak.
 
Drama
 
İlkokul öğrencilerimizin ders programlarında haftada bir saat drama dersi olup, okulumuzda tam zamanlı bulunan konservatuvar çıkışlı kadrolu öğretmenimiz tüm öğrencilerimizin yıl içerisindeki etkinlik, sahne çalışmalarına destek vermektedir.
Yaratıcı drama etkinlikleri çocuklarımızın deneyimini, gözlemlerini paylaşarak yaşantılarına farklı gözle bakabildikleri bir deneyimleme etkinliğidir. Bu derste öğrenciler kendilerini ifade edebildikleri gibi grup bilinciyle hareket ederek paylaşım fırsatı bulur.
Psikodrama insandaki üç temel özelliğe dikkat çeker. Bunlar;
Eylem, yaratıcılık ve doğallıktır. İnsan eylemsiz olamaz. İnsan yaratıcılığının tüm potansiyelini kullanabildiği ölçüde ve bunu dışa vurmasını yani görünür hale gelmesini sağlayan doğallığının yardımı ile sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. Örnek vermek gerekirse kişi yaratıcı ama doğal değilse fırçası olmayan bir ressama benzer. Resim yapmayı bilmekte ancak bunu uygulayacağı aletten yoksun bulunmaktadır. Eğer bir kişi doğal ancak yaratıcı değilse elinde fırça olan bir bebeğe benzer, kendine zarar verebilir. Parçaların toparlanabilmesi için birbirinden ayrı tutulan ve tanımlanmaya çalışılan yaratıcılık ve doğallık ancak birlikte sağlıklı olarak var olabilen bir organizma olarak düşünülebilir.
Drama, öğrenciye değişimin başlamasını farkındalığın artmasını ve doğan ihtiyaçların gerçekleşmesini sağlar. Bu yüzden çocuklarımız anaokulundan itibaren kendilerini tanıma ve hayal gücünü keşfetme üzerine çalışmalar yapılmaktadır, ilkokulda kendisini ve hayal gücünü keşfetmiş çocuklarımızla yaratıcılık üzerine çalışmalar yapıp sorgulayan, kendini doğru ifade edebilen, empati kurabilen, gruplar arası iletişime geçebilen farklı olay ve durumlarda deneyim kazanan, bağımsızlık duygusu gelişmiş, bir problemin farklı yollardan çözüme kavuşturabileceğinin farkında olan ve neden-sonuç ilişkisi kurabilen bireyler yetiştirmekteyiz.