Müzik derslerimizde orff yaklaşımını uyguluyor, oyun dans müzik ilkesi ile öğrencilerimizin müziği severek, eğlenerek ve yaşayarak öğrenmelerini hedefliyoruz.
Orff yaklaşımı:
*Yeteneklerin kaybolmasını engeller,
*Doğaçlamaya ve yaratmaya çok önem verir,
*Yetenek farkı gözetmeden müzik ve ritimleri öğrencilerin keşfederek ve orff çalgıları ile eşlik ederek kendilerini ifade etme yolları bulmalarına olanak sağlar,
Müzik ve hareket eğitimini her zaman bir grupla uygular, çocuklarımızın orff çalgılarını çalarak (davul, zil, agogo, guiro, def, ksilofon, metalofon, glockenspiel, blok flüt,) body musıc ile dans ederek sosyal ilişkiler kurmayı öğrenmelerini sağlar,
Hareket aracılığı ile zaman ve mekan keşfi, doğaçlama aracılığı ile müziğin keşfi, taklitten özgün yaratıya, parçadan bütüne, basitten karmaşığa, bireyden topluluğa doğru bir ilerleyiş içerisinde yaşayarak deneyimlemelerini sağlar. Bu deneyim daima aktif katılım gerektirir.
Müzik yolu ile birlikte iş yapabilme, grup çalışması, birbirini dinleme, saygı duyma, sorumluluk alma ve sorumluluklarını zamanında yerine getirme gibi davranışların kazanılması, pekiştirilmesi birincil hedefimiz olup pekiştireç olarak da renkli notalar kullanılmaktadır.
Renkli notalar uslu durduğu için verilmez. Derste yapılan tüm çalışmaları çocuklarımızın sorumluluğu olarak görüp, tam söylenen bir şarkı, body musıc figürlerinin hatırlatılması, orff çalışmalarımızda birbirini dikkatlice dinleyerek etkinliğini yapması, çevresine saygılı olması durumunda nota ile ödüllendirilerek davranışın pekiştirilmesi ve diğer arkadaşlarına da örnek olması hedeflenir.
 
1. sınıf müzik eğitimi ;
*Yaşa ve ses aralığına uygun çocuk şarkılarını yaratıcı çalışmalarla öğrenerek çocuklarımızın dil gelişimlerini , body musıc ile psiko-motor kas gelişimini ,şarkı sözlerinin anlamları üzerine durularak değerler eğitimini destekler; şarkı söylerken sesimizi doğru kullanmayı, şarkı sözlerini doğru telaffuz etmeyi,
*Body musıc (beden perküsyonu) ve ritim çalgıları ile ritimler üretip müziklere eşlik etmeyi,
*Notaların ailesini ( Notaların isimleri ve vuruşları), müzik terimlerini (piyano ,forte,De Capo,crescendo,decrescendo) oyunlaştırılmış etkinliklerle tanımayı hedefleriz.
 
2. sınıf müzik eğitimi;
*Yaşa ve ses aralığına uygun çocuk şarkıları yaratıcı çalışmalarla öğrenerek çocuklarımızın dil gelişimlerini , şarkı sözlerinin anlamları üzerine durularak değerler eğitimini destekler ,şarkı söylerken sesimizi doğru kullanmayı, şarkı sözlerini doğru telaffuz etmeyi ,
*Notaların ailesini ( Notaların isimleri ve vuruşları), Müzik terimlerini (piyano ,forte,De Capo,crescendo,decrescendo) oyunlaştırılmış etkinliklerle tanımayı hedefleriz.
*Müzik defteri kullanımı; sol anahtarı, la ,sol,fa notalarının dizek üzerinde tanınması ve yazılması ,ölçü ,ölçü sayısı , ölçü çizgisi , röpriz gibi müzik terimlerini öğrenmeyi (Temel müzik yazı ve ögeleri  )
*Orff Çalgıları ile melodiler çalar ritim çalgıları ve body musıc ile eşlik etmeyi hedefleriz.
 
3. sınıf müzik eğitimi;
*Yaşa ve ses aralığına uygun çocuk şarkıları yaratıcı çalışmalarla öğrenerek çocuklarımızın dil gelişimlerini ,şarkı sözlerinin anlamları üzerine durularak değerler eğitimini destekler , şarkı söylerken sesimizi doğru kullanmayı, şarkı sözlerini doğru telaffuz etmeyi ,
*Blok flüt'ü doğru teknik ve doğru nefesle üfleme çalışmaları yaparak, fa-si aralığındaki notaları kapsayan şarkılar çalarak  repertuar oluşturmayı,
*Do-La aralığındaki notaları dizek üzerinde tanımayı ve müzik defterinde uygulamayı,
*Orff Çalgıları ve blok flüt ile melodiler çalarak ritim çalgıları ve body musıc ile eşlik etmeyi ,
*Çevresinde gördüğü ve sesini duyduğu çalgıları tanımaya yönelik etkinlikler düzenleyerek , çalgıları gruplarına göre sınıflandırmayı , Türk halk müziği,Türk sanat müziği, Klasik batı müziği örnekleri dinleyerek öğrendiğimiz çalgıları ilişkilendirip genel kültürün zenginleştirilmesini hedefliyoruz.
 
4. sınıf müzik eğitimi;
*Yaşa ve ses aralığına uygun çocuk şarkıları yaratıcı çalışmalarla öğrenerek çocuklarımızın dil gelişimlerini, şarkı sözlerinin anlamları üzerine durularak değerler eğitimini destekler, şarkı söylerken sesimizi doğru kullanmayı, şarkı sözlerini doğru telaffuz etmeyi,
*Blok flüt'ü doğru teknik ve doğru nefesle üfleyerek, do1 – do2 aralığındaki notaları kapsayan şarkılar çalarak orff çalgıları ve body musıc ile renklendirerek repertuar oluşturmayı,
*Bando Takımı çalışmaları ile öğrencilerimizin psiko-kas gelişimlerini ve birlikte iş yapabilme becerilerini destekliyor, ritim kalıpları oluşturma ve oluşturduğu ritim kalıplarını çalabilmelerini hedefliyoruz. Hazırladığımız bando  gösterisini değişik etkinliklerde, önemli günlerde sergileyerek öğrencilerimizi etkin kılmayı amaçlıyoruz.
*Müzik türleri ve etnik özelliklerini tanımaya yönelik etkinlikler yaparak, öğrencilerimizin nitelikli müzik dinleyerek, genel kültür edinmelerini hedefliyoruz.
 
Müzik Dersi Dışında Yaptığımız Çalışmalar ;
Hafta içi her çarşamba öğle arası “Mersin Çoksesli Korolar Şenliği”ne katılmak üzere koro çalışmaları yapıyor, şarkı ve türküler seslendiriyoruz.
Cumartesi günleri  müzik kulübü kapsamında  gitar, keman (3. ve 4. sınıflar) ,ve piyano  (2. ,3. ve 4. sınıflar) dallarında eğitim verip yıl içerisinde sınıf resitalleri düzenliyor ,
Sene sonu müzik bölümü konserinde müzik kulübü orkestrası ve Güney Gelişim Çocuk Korosu olarak sahne alıyoruz.