SATRANÇ
Günümüz yaşam felsefesinde spor kaliteli yaşamın bir parçası ve en yararlı sosyal etkinliktir.Çocuğun hayatı kavramasında dengeli ve sağlıklı gelişimi için son derece önemlidir.
Her anne ve baba çocuğunun bedensel,zihinsel ve duygusal olarak gelişmesini ister. Bu nedenle pek çok anne ve baba çocuğunu sportif bir aktiviteye gönderir.
Burda amaç çocuğun gelişimi yanında çevresini daha iyi tanıması, daha iyi iletişim kurması ve sosyal yönünü daha fazla geliştirmesidir.
Bir akıl sporu olan satrancın sayesinde çocuğun çevresini tanıması ve iletişim kurması kolaylaşır.
“Satranç büyük hayatın küçük modelidir.” (Evegny VASİUKOV) sözüyle satrancı diğer spor dallarından ayıran en önemli özelliğin satrancın hayat ile bağ kurmada mükemmel bir araç olduğunu söyleyebiliriz.
Yaşamda da satranç oyununda da esas olan mücadeledir. Satranç bir mücadele yönetimidir. Yönetim becerisidir. Yönetim sanatıdır. Satranç bize oyunda olduğu gibi hayatta da kısa ve uzun vadeli hedeflerin olması gerektiğini, amacı olmayan insana oyunun da yaşamın da bir şey ifade etmeyeceğini anlatır. Hedefe ulaşmak için bir plan yapılması ve bu hedefe varmak için eldekilerin ekonomik bir biçimde kullanılması gerektiğini öğretir.
Satranç çocuklarımızın büyük bir bölümünün ilgisini çekmektedir. Bunun sebebi satrançta işin çoğunu öğrencilerin kendisinin yapmasıdır. Beyinlerini kullanırlar, fırtına estirirler, düşünürler, çözerler ve uygularlar. Satrançta öğrenme hızlıdır, eğlencelidir, destekleyicidir ve çekicidir.
 
Satranç dersinin yararları:
Planlı hareket etmenin önemini ve gerekliliğini kavratır.
Süratli doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur, olaylara doğru yorumlarla yaklaşabilme yeteneklerini geliştirir.
Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.”Kendine güven” duygusu aşılar ve bunu geliştirir.
Kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanıyarak,bunları açığa çıkarmaya, doğru kararlar alabilmeye yardımcı olur.
Dikkatini tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır.
Diğer ders konularının daha iyi anlaşılıp kavranmasına yardımcı olur. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir.
Konulara karşı şüpheci yaklaşımı benimsetir, onları ezberci zihniyetten arındırır.
Başarıya ancak ve ancak sistemli ve disiplinli bir çalışmayla varılabileceğini gösterir. Mücadeleci bir ruh yapısına sahip olmanın gerekliliğini benimsetir.
 
GENS UNA SUMUS (Biz bir aileyiz) sloganı da satranç oyununun bu yararlarını daha da anlamlı hale getirmektedir.
 
AKIL OYUNLARI
Akıl oyunları çocukların eğlenirken zekasını geliştirmesi, zihnini açması ve yeni birşeyler öğrenmesi için hazırlanmış oyunlardır. Çocuklar bu oyunlarda var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi yeni yetenekler de kazanırlar.
Akıl oyunları dersi ile öğrencilerin, karşılaştıkları problemler karşısında orijinal ve yeni çözüm yolları geliştirmesi, pratik düşünmesi gibi bir dizi beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Akıl oyunları'nın ana hedefi, öğrencilerin bu oyunlar sayesinde sahip oldukları zeka potansiyellerinin farkına varmalarını ve bu potansiyeli daha da geliştirmeleri sağlamaktır.
 
Okulumuzda bulunan akıl oyunları ;
Mangala , Becerikli yapılar , Look look , Meta- Forms , Reversi ,Q-bitz, Skippity(Zıp zıp), Dizios
 
Akıl ve zeka oyunlarının faydaları:
 
Harfler, sayılar, renkler gibi kavramları daha kolay öğrenmelerini sağlar.
Planlı hareket etmeyi öğretir.
Doğru ve çabuk düşünebilmeyi geliştirir.
Kendini ve yeteneklerini daha iyi tanımasını sağlar.
Belirli bir konuya odaklanma alışkanlığı sağlar.
Düşünen sorgulayan ve çözümleyen bireylerin yetişmesini sağlayarak yaratıcı düşüncelerin daha özgürce sunulabildiği bir ortam hazırlar.
Kuralları anlamayı, kurallara uymayı öğretir.