Rehberlik Eğitimin bir parçasıdır...
Rehberlik, bireyin kendisini ve çevresini tanımasını, kendisinde var olan gizli potansiyeli ortaya çıkarmasını sağlaması için yürütülen sistematik ve profesyonel bir yardım sürecidir. Rehberlik birimi bireyi merkeze alır ve bilimsellik ilkesine dayanır. 
İlköğretim, toplumdaki tüm bireylerin sahip olmaları gereken temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların kazandırıldığı önemli bir eğitim basamağıdır. 
Özel Güney Gelişim İlkokulu olarak, çocuklarımıza karşı koşulsuz kabul ve sevgi ile öğrenci merkezli bir yaklaşım rehberlik anlayışımızın olmazsa olmazıdır. Rehberlik eğitim uygulamaları öğrencilerimizin zihinsel, bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Okulumuzda yürüttüğümüz rehberlik çalışmalarının amacı bireyin kendisini tanımasına yardımcı olmaktır. İlkokul rehberlik çalışmalarında; öğrenciyi merkeze alan öğrenci- veli – öğretmen ilişkisi, Psikolojik Danışmanlık sürecinin en temel faktörüdür.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık süreci içinde öğrencilerin gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlemek bu sürecin en önemli unsurudur. Onlara açık ve dürüst davranılarak, onların çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.
Biz Özel Güney Gelişim İlkokulu olarak çocuklarımızı düşünen, empati kurabilen, sorgulayan, toplumsal ve aile değerlerinin farkında olan, yeniliklere ve değişime açık, duygularını ve kendini açıkça ifade edebilen, eleştiriye açık, sosyal ve hümanist bireyler/ çocuklar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
 
REHBERLİK SERVİSİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIMIZ
Öğrenci Görüşmeleri( Bireysel & Grup)
Bireysel Görüşme: Rehberlik birimi okulumuzdaki bütün çocuklarla
yakın iletişim içinde olup belirli zaman aralıklarıyla onlarla bireysel
görüşmeler gerçekleştirir.
Grupla Görüşme: Rehberlik biriminin belli aralıklarla yaptığı grup
rehberlik etkinliklerini kapsamaktadır.
Veli Görüşmeleri 
Okulumuzda öğrencilerimizin velileri ile iş birliği içerisinde,  çocuklarımızı tanıma sürecinde bulunmaktayız. Öğrencilerimizin kişisel gelişimsel, akademik ve davranışları açısından velilerimizle düzenli olarak  bireysel görüşmeler yapılmaktadır.
Öğrenci Oryantasyon, Tanıma Çalışmaları, Test ve Envanterler 
Okulumuza yeni başlayan öğrencilerimize geldikleri ortama uyumu kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Rehberlik birimi tarafından oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır.
Öğretmen Görüşmeleri 
Rehber Öğretmen önderliğinde okulumuzdaki bütün öğrenciler öğretmenlerimizle grup rehberlik toplantıları yapmaktadır. Bu toplantılarda öğrencilerimiz sınıf ve branş öğretmenleri tarafından ayrıntılı değerlendirilmektedir.
Seminerler ( Öğrenci & Veli odaklı) 
Okulumuzda yıl içerisinde velilerimize ve çocuklarımıza farkındalık kazandırmak amacıyla seminerler düzenlenmekte, zaman zaman konusunda uzman konuşmacılar getirilmektedir.
Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları
Rehberlik birimi olarak çocuklarımızla birebir etkileşimi sağlamak amacıyla iki haftada bir Rehberlik derslerinde sınıf içi rehberlik uygulamaları yapılmaktadır.  Akran Zorbalığı, Öfke Kontrolü, Olumlu Davranış Kazandırma Becerisi, Etkin Dinleme ve Not Alma, Değerler Eğitimi, Sınıf içi projeler, Empati Kurabilme, Sağlıklı Yaşam ve Beslenme, Sosyal Beceri Eğitimi belli başlı üzerinde durduğumuz konular arasındadır.